SZOLGÁLTATÁSAINK

Vállaljuk egyéni vállalkozók alapítását, könyvelését, bérszámfejtését.


Egyéni vállalkozás alapításánál fontos szempontokat kell vizsgálnunk.  Az egyik ilyen szempont az adózási forma választása, hiszen ez dönti el hogy a későbbiekben mennyire lesz a működésünk gyümölcsöző


Adózási formák:

- Kata adózási forma választása esetén (évi 12 M Ft-ig adómentes, felett 40 % adó fizetési kötelezettség terheli az adózót. Az év közben induló vállalkozás esetében időarányosítás szabályait kell alkalmazni )


- Szja adózási formát választó egyéni vállalkozó jövedelmét kétféle módszer közül választva határozhatja meg (vállalkozói jövedelem szerinti adózás, vagy pedig az átalányadózás. )

A vállalkozói jövedelem szerinti adózás választása esetében a bevétel és költség különbözete után adózunk, míg az átalányadózás esetében bevételből a jövedelem az elismert, egyes tevékenységek szerint különböző százalékban meghatározott költséghányad (költségátalány) levonásával állapítható meg.
A vállalkozói adóalap után  9 % az adó mértéke, ezen felül még osztalék adózással is számolni kell!!!Adóalanyiság választása

- Áfakörös (áfa levonási joggal élhetünk)

- Adómentesség választása ( évi 12 M Ft, a költség számláink után    nem vonhatjuk le az áfát)


Tevékenységi körünk meghatározása

Székhely, telephelyeink megválasztása


A MÁR MŰKÖDŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK 

esetében

A vállalkozói jövedelem szerinti adózás a bevétel és költség különbözeteként meghatározott adóalap után adózunk,  azzal a kiegészítéssel, hogy itt a vizsgálni kell, a kiszámított vállalkozói adóalap összege elérte-e a jövedelem-minimumot.

Jövedelem-minimumnak a tárgyévi adóalapba beszámító vállalkozói bevétel 2 százalékát kell tekinteni.

Ha a bevétel és költség különbözeteként realizált adóalapunk kisebb, mint a jövedelem minimum, akkor a jövedelem minimum után kell adózni, amennyiben adózó nem él nyilatkozattételi jogával.

Nem kell alkalmazni a jövedelem-minimumra vonatkozó rendelkezéseket az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének (újrakezdésének) évére és az azt követő adóévre, amennyiben a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban a magánszemély egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott (ideértve azt az esetet is, ha ebben az időszakban nem volt bevétele); ha a magánszemély egyéni vállalkozói tevékenységi körét érintően elemi kár következett be az adóévben vagy a megelőző adóévben.Könyvelés szolgáltatásaink


Egyszeres és kettős könyvvitel

Vevő- szállító analitikák vezetése

Tárgyi eszköz nyilvántartása
Bérszámfejtés:

    - havi bérszámfejtés, bérösszesítők, bevallások,
      bér és járuléklisták elkészítése
    - szabadságok, egyéb távollétek nyilvántartása

    - különféle munkáltatói igazolások kiadása
Bevallások készítése

Beszámolók készítése

Igény szerint munkaszámos könyvelés
Egyéni vállalkozás indítása

Kötelező szabályzatok készítése

KSH adatszolgáltatás

Adóhatóság előtti képviselet


konyvelesunk@gmail.com

Tel.: 0670 6219111

Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!